DÜZEN ALIŞTIRMALARI

   
 

Komut

Duruşlar

Dönüşler


Sıralanma ve Dizilişler


Yürüyüş ve Koşular


Açılma ve Yayılmalar


Temel Cimnastik Duruşları


 

 

Kaynak:
1- H.Çalık. Serbest Cimnastik Ders Notları.Samsun 1995
2- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehberi.Ankara 2000


E-Bülten

Sözlük

Blog

Müzik Yayını

615591 Ziyaretçi