İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

  1. Giriş

İnsan, yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Bu gereksinim yaşamın her döneminde vazgeçilmezdir. Ancak çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle beden eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. Bunlar; sağlık, dinçlik, eğlence, etkile(n)me, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon, vb. olabilir. İlköğretim dönemi düşünüldüğünde 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri,  12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek (Kirchner ve Fishburne, 1995; Stilwell ve Wilgoose, 1997; Pangrazi, 2001; Gallahue ve Donnelly, 2003) yaşam boyu  fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenim standartları ve kazanımlarını gerçekleştirebilmek için genellikle ilköğretimin 1-3. sınıflarında oyun, cimnastik, ritm ve dans, daha sonraki dönemlerde ise oyun, ritm ve dans, atletik etkinlikler, cimnastik etkinlikleri, yüzme ve doğa etkinliklerine (Kirchner ve Fishburne, 1995; Harrison, Blakemore, ve Buck, 2001) yer verilmektedir. Bu etkinliklerin hangi yaşta ne oranda sunulacağı bireyin gelişim özellikleri ile yakından ilişkilidir. Bu program açıklanan yaklaşım doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynakça:

      İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8.Sınıflar) Taslak Programı

http://ttkb.meb.gov.tr/
PROGRAMIN VİZYONU VE YAPISI,TEMEL BECERİLER
PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
SINIF YÖNETİMİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

E-Bülten

Sözlük

Blog

Müzik Yayını

615416 Ziyaretçi