ORTA ÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9-12.Sınıflar)

 

 

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi; eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Buradan hareketle öğrenim yaşantısı boyunca bu dersi yeterince alan öğrencilerin gelişimi diğer disiplinlere de katkı sağlayacak şekilde oluşmakta, toplum içerisinde istenmeyen obezite, şiddet, madde kullanımı v.b. davranışları daha düşük seviyelere düşürmektedir.

Eğitim bilimlerindeki yeni yaklaşımlarla beraber yeni İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın da uygulamaya konması, bunun devamı niteliğinde yeni bir Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu program, yukarıdaki tespitler doğrultusunda hazırlanmıştır


Kaynakça:

Orta Öğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (9-12.Sınıflar)

http://ttkb.meb.gov.tr/

 
Program Vizyonu ve Yaklaşım
Programın Temel Öğeleri
Öğretim Yöntemleri
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılacak Belgeler

E-Bülten

Sözlük

Blog

Müzik Yayını

573931 Ziyaretçi